Žltý Melón AWARDS 2014

Milí priatelia,

máme za sebou ďalší rok spoločného fungovania. V mene celého tímu Žltého melónu Vám chceme poďakovať za dôveru a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roka 2014. Spoločne sme dokázali, že Kolektívne požičiavanie môže poľudšťovať finančný systém nie len vo svete, ale má svoje pevné miesto už i na Slovensku. Váš pozitívny prístup nás motivuje k neustálemu vylepšovaniu našich služieb, v čom budeme naďalej pokračovať i v ďalšom spoločnom roku.

Žltý melón vyhlasuje Meloňákov roku 2014 v hlavných a vedľajších kategóriách.Najnebojácnejší investor

INVESTOR SMITE2003

získava kredit v hodnote 100 €Najaktívnejší investor

pnovotnak

získava kredit v hodnote 25 €

Nakomunikatívnejši investor

con amore

získava kredit v hodnote 25 €

Najtrpezlivejší investor

Tana22

získava kredit v hodnote 25 €

Najakčnejší investor

Majo.R1

získava kredit v hodnote 25 €

Najspoločenskejší užívateľ

INVESTOR SMITE2003

získava kredit v hodnote 25 €

Najzábavnejší užívateľ

doumbrowski

získava kredit v hodnote 25 €

Najcharizmatickejší komunikátor

bmw_x5

získava kredit v hodnote 25 €Odmena za celoročný prínos

Krištof

získava kredit v hodnote 100 €

Všetkým výhercom gratulujeme!
Získané kredity pripíšeme na Váš užívateľský účet na Žltom melóne.