Žltý Melón AWARDS 2015

Milí priatelia,

máme za sebou ďalší spoločný rok. Už viac ako tri roky všetci na Žltom melóne poľudšťujeme finančný systém a dokazujme, že požičiavanie peňazí môže fungovať aj mimo veľkých spoločností, a získavať z neho môžu aj ľudia, nie len finančné inštitúcie. Rok 2015 bol pre Žltý melón veľmi dôležitý, keďže sme na jeseň dokončili naše prvé investičné kolo, získali finančných investorov a tiež významne posilnili náš tím. Nie len že sa tým potvrdila životaschopnosť celej myšlienky kolektívneho požičiavania na Slovensku, ale sa nám tiež podarilo získať finančné zdroje na urýchlenie uskutočňovania našich plánov, zlepšovania služieb a rozširovania produktov a pôsobnosti. V tomto smere sa pozeráme na nasledujúci rok s veľkými očakávaniami, ale i pokorou.

V mene celého tímu Žltého melónu Vám chceme poďakovať za dôveru a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roka 2015. A do roka 2016 Vám chceme zaželať, aby bol pre Vás úspešný a aby sa splnili všetky Vaše priania a predsavzatia.

A na záver roka tradične vyhlasujeme výsledky tretieho ročníka Meloňákov za rok 2015.Najnebojácnejší investor

roon63

získava kredit v hodnote 100 €Najaktívnejší investor

pnovotnak

získava kredit v hodnote 25 €

Najkomunikatívnejši investor

INVESTOR SMITE2003

získava kredit v hodnote 25 €

Najtrpezlivejší investor

ALEXANDER*6

získava kredit v hodnote 25 €

Najspoločenskejší užívateľ

INVESTOR SMITE2003

získava kredit v hodnote 25 €

Najcharizmatickejší komunikátor

turbado

získava kredit v hodnote 25 €Odmena za celoročný prínos

pnovotnak

získava kredit v hodnote 100 €

Všetkým výhercom gratulujeme!
Získané kredity budú pripísané na Váš užívateľský účet na Žltom melóne.Pozrite sa na výsledky predchádzajúcich ročníkov:

Žltý melón awards 2014

Žltý melón awards 2013